En slingrande väg utan stenbeläggning leder svagt uppåt. På Vänster sida ser vi flera små hus av trä eller sten. Till höger ett plank. Inga människor syns i bilden.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Lundagatan västerut. Hargränd t.v

Det vi ser är exempel på hur enkel bebyggelse i stadens utkanter ofta såg ut under 1700- och 1800-talet. Då var det vanligt att samhällets fattiga hänvisades till svårtillgängliga och bergiga lägen på Södermalm. Där kunde man nämligen kringgå byggnadsordningarnas föreskrifter om att byggnader skulle uppföras av tegel och puts.

Husen var småskaliga och folk bodde trångt, men i de generösa trädgårdarna kunde de odla grönsaker för husbehov. Här på Lundagatan bodde säkert många fabriksarbetare från närliggande Ludvigsbergs verkstäder och Münchenbryggeriet.

Uppdaterad