Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Vintervy från Strömgatan mot Norrström. T.v. Riksdagshuset på Helgeandsholmen, Storkyrkans kyrktorn i fonden och t.h. Riksdagens ledamotshus på Kanslikajen

Uppdaterad