Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Park vintertid, med promenerande människor och skidåkande barn

Uppdaterad