Foto

Blivande småstugeområdet vid Västberga

Utsikt mot Linboda. Äldre småstugebebyggelse i förgrunden.