Foto

Cykelparkering på Sveavägen vid korsningen av Kungsgatan. Vy norrut från Oxtorgsgatan