Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Södra Blasieholmshamnen 8, Grand Hotel. Filminspelning i Spegelsalen, filmen ""Jag är eld och luft"". Fr. v. Viveca Lindfors, Anders Henrikson (även regissör) och Hasse Ekman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad