Foto

Nybrogatan 75, Rädda barnens klädvårdsstuga. I klädvårdsstugan får hjälpbehövande lära sig att sy och reparera kläder

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fästningen på Nybrogatan / Bo Ancker

Fästningen på Nybrogatan / Bo Ancker