Foto
Fotograf: Ericsson (SvD). Stockholms stadsmuseum

Nybrogatan 75, Rädda barnens klädvårdsstuga. I klädvårdsstugan får hjälpbehövande lära sig att sy och reparera kläder

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad