Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Konstnärinnan Jenny Nyström vid sitt arbetsbord i sitt hem

Uppdaterad