Foto
Fotograf: Johansson (SvD). Stockholms stadsmuseum

Ringvägen 58, Eriksdals folkskola. Barn demonstrerar berättande sång tillsammans med sin lärarinna, under småskollärarinneförbundets kurs i sångundervisning

Uppdaterad