Foto

Fröken Brita Odencrants har musikundervisning för sina elever på Ekhagens skola.