Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Svea Artilleriregemente. Utbildning av observatörer

Uppdaterad