Foto
Fotograf: Dahllöf. Spårvägsmuseet

Hållplats Smedslätten

Uppdaterad