Foto

Mats Lindgren på cykel, med mopedhjälm och skyddsglasögon