Foto

Plantering och damm på Strömparterren. Vy mot Strömbron