Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Planteringar och fontäner i Vasaparkens västra del. Män sitter på rödmålad parkbänk

Uppdaterad