Foto

Planteringar och fontäner i Vasaparkens västra del. Män sitter på rödmålad parkbänk