Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Planteringar och fontäner i Vasaparkens västra del. Män sitter på rödmålad parkbänk

Uppdaterad