Foto

Rumsinteriör av n.b. på Murklevägen 100 i Enskede småstugeområde