Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Passagerarfartyg som ligger för ankar vid Kastellholmen

Uppdaterad