Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stadsmuseet i Stockholm

Påskliljor i parken (nuv. Sankt Göransparken) sydost om Kvinnohuset i östra Stadshagen. Vy åt norr mot kv. Dykaren

Uppdaterad