Foto

Kungsträdgården; plantering vid allén. Vy åt norr