Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Kungsträdgården; plantering vid allén. Vy åt norr

Uppdaterad