Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Uteservering på Strömparterren. Vy åt nordost

Uppdaterad