Foto

Uteservering på Strömparterren. Vy åt nordost