Foto

Vy från Katarinahissen mot Stadsgårdshamnen och Strömmen