Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert. Stockholms stadsmuseum

Byggnadsarbeten för fjärde höghuset. Byggnadsställning för femte höghuset i vänstra kanten på bilden. Sveavägens södra del i förgrunden. Provisorisk träbro för Mäster Samuelsgatan.

Uppdaterad