Foto

Skansen. Folkliv med karuseller och lotteristånd på Djurgårdsmässan