Foto

Gatuarbete på Hantverkargatan mellan Agnegatan till höger i bild och Pilgatan