Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Planteringar i Vasaparkens västra del. Bonnierhuset i fonden

Uppdaterad