Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Kungsträdgården. Urnor med pelargoner och tagetes. Vy åt norr från mellersta delen vid allén

Uppdaterad