Spårvagnen är en Mustang A25 som sattes i trafik år 1946. Det var väldigt populär bland stockholmare och ansågs modern.
Foto
Fotograf: Gunnar Ekelund. Spårvägsmuseet

Spårvagn på linje 1 vid Slussen år 1964

Spårvagnen är en Mustang, A25, som sattes i trafik år 1946. Den modellen var populär bland stockholmarna och ansågs vara modern för sin tid. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad