Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hårlemanska malmgården, Drottninggatan 88 A

Uppdaterad