Foto

Auktion. Besökare kring ett bord med auktionsgods