Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Inslussning av fritidsbåtar från Saltsjön. T.v. bogserbåtarna ""Trio"" och ""Ran"". T.h. i bakgrunden Stadsgårdshamnen

Uppdaterad