Foto

Plantering i norra skärningen av Banérgatan och Narvavägen