En gatukorsning belagd med gatsten. Den ena sidan kantas av större stenhus i flera våningar. På den andra sidan ser vi ett lågt trähus med brutet tak. På gatan promenerar människor.
Foto
Fotograf: Tullberg (Salins saml.), H W. Stadsmuseet i Stockholm

Artillerigatans korsning med Linnégatan

Det är 1890-tal och gammalt möter nytt. I korsningen Linnégatan/Artillerigatan (norrut) ser vi de nya stenhusen på rad längs Artillerigatan. En liten träkåk med brutet tak och plank runt gården klamrar sig kvar bland allt det nya. Där inne arbetar en skomakare. Snart slår han sin sista nubb i sulan.

På träkåkens gamla plats uppfördes ett flerfamiljshus 1898-1900. Och stenhuset bakom träkåken revs faktiskt och ersattes av ett nytt redan 1907-1909. Vi anar dess rundade balkonger.

Östermalm är en stadsdel som genomgick stora förändringar på 1880- och 1890-talet. Det som skulle blir stadsdelen Östermalm hörde tidigare till Ladugårdslandet. Här dominerade enkla stenhus och dragiga träkåkar. Många av Ladugårdslandets invånare hade koppling till de militära förbanden i närheten. Här bodde också många hantverkare, vilket präglade bebyggelsen.

Omvandlingen skedde främst decennierna före sekelskiftet 1900. Betydligt större, stöddigare och mer påkostade hus uppfördes med industriell teknik och snabb hastighet. Snart hade området en helt annan karaktär. Paradvåningarna haglade, gatorna breddades och de boende blev många fler. Enkla träfasader och tegeltak byttes mot koppartak, stuckatur och marmor. Här och där ett fyrverkeri av byggnadskonst!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad