Foto

Stadsmuseet, Götgatan 1. Götgatan norrut mot Södermalmstorg