Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Hörnan Humlegårdsgatan/ Majorsgatan

Uppdaterad