Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Plantering mellan första och andra Hötorgshuset. Vy mot kv. Putten på Sveavägens motsatta sida

Uppdaterad