Foto

Bergsingenjör C. J. Kjellbergs hem. Salongen