Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Spårvägsmuseet

Hörnet av Hornsgatan och Götgatan före år 1920

På skyltarna: Varuhuset Grand Bazar och Vinhandel.

Uppdaterad