Foto
Fotograf: L.L. (SvD). Stockholms stadsmuseum

Korsningen Ingemarsgatan-Roslagsgatan. Gatuarbeten efter översvämning. Huvudventilen i Vanadislundens vattenreservoar gick sönder och åtta miljoner liter vatten forsade ner för berget

Uppdaterad