Foto

Odenplan och Norrtullsgatan, 1925, med Sundbybergsbanan