Foto

Danviksklippan. Nya punkthus byggs. Husen vetter mot Hammarbykanalen, där lastfartyg ses i förgrunden