Foto
Fotograf: J, H (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

Danviksklippan. Nya punkthus byggs. Husen vetter mot Hammarbykanalen, där lastfartyg ses i förgrunden

Uppdaterad