Foto

Trafikanter vid Gullmarsplan 1957

Fasadreklam för Stockholms sparbank i bakgrunden.