Foto

Korsning av Stora Gråbergsgatan (Upplandsgatan) och Kammakargatan

I ett av husen säljs ved och kol.