Foto

Norra Bantorget år 1903

Till vänster om nuvarande LO-borgen ser vi en hästspårvagn på Västmannagatan och till höger Upplandsgatan.