Foto

Femte hötorgshuset under uppförande. Två arbetare står högt upp på balkkonstruktionen