År 1903 började man ersätta sina hästspårvagnar med elektrisk drift vid spårvägsbolaget på norra sidan stan (på söder började man redan 1901) och den 11 februari 1905 gick den sista hästspårvagnen i Stockholm. Till höger i bakgrunden kan vi se Stefanskyrkan (byggdes 1904) i Vanadislunden och Vanadislundens första reservoar. Reservoaren togs i drift år 1879 och redan 1893 räckte inte vattnet till på grund av den ökade förbrukningen. Vanadislundens andra reservoar uppfördes under åren 1913-1918, på samma plats som den tidigare. Den har ett borgliknande utseende och står där än idag.
Foto

Hästspårvagn tar sig fram på Odengatan i början av 1900-talet

Bilden är fotograferad från Observatorielunden något av åren 1904-1905. År 1903 började man ersätta sina hästspårvagnar med elektrisk drift vid spårvägsbolaget på norra sidan stan (på söder började man redan 1901) och den 11 februari 1905 gick den sista hästspårvagnen i trafik i Stockholm. Till höger i fonden kan vi se Stefanskyrkan i Vanadislunden (byggdes 1904) och Vanadislundens första reservoar. Reservoaren togs i drift 1879 och redan år 1893 hade man nått sin fulla kapacitet och vattnet räckte inte till på grund av den ökade förbrukningen.