Foto

Skolavslutning utomhus. Sjungande barn och lärarinna med tramporgel. Enskedefältets skola