Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Blasieholmen och Skeppsholmen från Saltsjön

Uppdaterad