Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Nationalmuseum från Skeppsbron

Uppdaterad