Foto
Fotograf: L.L. (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

Korsning Ingemarsgatan - Roslagsgatan. Förödelse efter att huvudventilen i Vanadislundens vattenreservoar sprängts sönder och åtta miljoner liter vatten forsat ner för berget

Uppdaterad