Text
Författare: Kôersner, Per Vilhelm (1860-1900). Stockholms stadsmuseum

Stockholm med omgifningar till och med Södertälge, Gripsholm, Upsala och Furusund. : En vägvisare för resande. Med nya kartor öfver Djurgården och Stockholms omgifningar, en ny, revideradplankarta öfver Stockholm och 32 vyer. / af Vilh. Kôersner

Denna resehandbok innehåller allt som en tillrest behövde veta 1886. Listor på hotel och restauranger. Transporter. Öppettider. Flera sidor ägnas åt att beskriva Nationalmuseums samlingar. Med hjälp av denna handbok kan man leka turist i Stockholm anno 1886.
94 sidor. Kartor. Register längst bak i boken.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad